Tags Nhà ở xã hội ct15 ct16

Tag: nhà ở xã hội ct15 ct16

CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI CT15 CT16 TỨ HIỆP-HỒNG HÀ

Nhà ở xã hội CT15 CT16 - Khu đô thị mới Tứ Hiệp dành cán bộ, công chức có thu nhập thấp của Bộ...