Tags Phương án xử lý nút giao pháp vân

Tag: phương án xử lý nút giao pháp vân

PHƯƠNG ÁN ĐẠI PHẪU NÚT GIAO THÔNG PHÁP VÂN

Trước tình trạng ùn tắc kéo dài tại nút giao Pháp Vân (nút giao của ngõ lớn nhất Hà Nội), Tổng Cục đường bộ...